60 39 33 35 geertvvs@gmail.com

Varmekilder

Varmekilderne

Der findes 3 muligheder for, at tilføre en varmepumpe energi:

I form af lageret Solvarme i luften omkring os, i jorden og i grundvandet. Den frembragte varme i de forskellige varmekilder: Luft, vand, jorden bliver via varmepumpen og vha. en varmeveksler ført ind i huset og afgivet f.eks. via gulvvarme.

Som varmemedium anvendes som regel vand. Derfor taler man om luft til vand; jord til vand og vand til vand varmepumper. Hver af disse tre varmekilder besidder så meget varme, at processen i varmepumpen igangsættes og derved omsættes varme med lavere temperatur til varme der kan bruges til opvarmning.