60 39 33 35 geertvvs@gmail.com

FAQ

De hyppigste stillede spørgsmål vedrørende varmepumper

1 Hvad sparer jeg med et varmepumpeanlæg ?
2 En varmepumpe anvender strøm til driften. Hvorfor kan den så være miljøvenlig ?
3 Hvad koster en varmepumpe set forhold til andre varmesystemer ?
4 Kan jeg få tilskud til min varmepumpe ?
5 Hvor kan jeg opstille min varmepumpe ?
6 Skal en varmepumpe regelmæssigt efterses ?
7 Hvor lang levetid har et varmepumpeanlæg ?
8 Hvor højt et støjniveau har en varmepumpe ?
9 Hvilken varmekilde er den bedste for mig ?
10 Kan en varmepumpe kombineres med et solfangeranlæg ?
11 Hvordan fungerer en varmepumpe ?
12 Fungerer min varmepumpe også når vi har en streng vinter ?
13 Hvor stort skal et varmepumpeanlæg dimensioneres ?
14 Har jeg brug for en buffertank i forbindelse med en varmepumpe ?
15 Hvor stor en cirkulationspumpe skal jeg bruge ?
16 Skal jeg ved udendørsopstilling anvende et frostmiddel til det varme vand ?
17 Skal der ved varmepumpen laves et afløb til kondensvand ?
18 Hvilke omkostninger opstår i forbindelse med etableringen af varmekilden ?
19 Hvordan forandrer driftomkostningerne sig set i forhold til fremløbstemperaturen ?
20 Kan man ved en luft til vand-varmepumpe anvende luften som varmekilde ?
21 Hvordan beregner jeg årsudnyttelsesgraden for varmepumpen ?
22 Hvad er “årsudnyttelsesgrad “?
23 Er varmepumper kun til nybyggeri, eller kan man også anvende dem i forbindelse modernisering af huset ?

 

1 Hvad sparer jeg med et varmepumpeanlæg ?

Næsten uden modstykke er varmepumpen når det gælder varmeudgifter. Tager man i betragtning, at prisen på fossile brændstoffer såsom olie og gas vil stige meget i fremtiden set i forhold til strøm, er denne fordel gøre sig endnu mere i fremtiden.
Beregnet med udgangspunkt i et 4 personers husholdning på 180 kvm.
Ser det således ud:


2 En varmepumpe anvender strøm til driften. Hvorfor kan den så være miljøvenlig ?

Varmepumpen henter 2/3 af energien fra omgivelserne og har derfor den største CO2 besparelse sammenlignet med andre varmesystemer. Ville man udelukkende bruge strøm, der var produceret af vind eller vandkraft, havde man i princippet en ” nul emissions-løsning”.


3 Hvad koster en varmepumpe set forhold til andre varmesystemer ?

Ved første øjekast er investeringsomkostninger for en varmepumpe lidt højere set i forhold til en andre traditionelle varmekilder.
En realistisk vurdering ( stykpris for varmepumpen og tilslutningsomkostninger) viser et andet billede.

 

4 Kan jeg få tilskud til min varmepumpe ?

Det er forkskelligt fra land til land. Men i Danmark er der ikke mulighed for, at opnå tilskud til denne form for varmekilde

Danmark:

I Danmark gives der ikke tilskud til etablering af varmepumper som varmekilde.

5 Hvor kan jeg opstille min varmepumpe ?

Ved luft til vand-varmepumper er såvel en udendørsopstilling(eks. haven) og en indendørs opstilling mulig. Jord til vand-varmepumper og vand til vand- varmepumper har brug for et frostfrit rum. Da huse for det meste bygges uden kældre og vores apperater meget lidt larm laver, er der mange af disse varmepumper der bliver opstillet i bryggers osv.

 

6 Skal en varmepumpe regelmæssigt efterses ?

Nej idet varmepumperanlæg kræver lige så lidt service som f.eks. et køleskab.

 

7 Hvor lang levetid har et varmepumpeanlæg ?

Den gennemsnitlig levetid for et varmepumpeanlæg er ca. 20. Men de fleste varmepumpeanlæg kører stadig efter 25 år, og det endda helt problemfrit.

 

8 Hvor højt et støjniveau har en varmepumpe ?

Sammelignet med andre varmekilder meget lavt. Den nye generation Alpha-InnoTec varmepumper bygger på en innovativ skalisolering, hvorved de er meget lydsvage.
Dette betyder, at de kan monteres i bryggers og ander rum i selve huset uden, at man generes af dem overhovedet

 

9 Hvilken varmekilde er den bedste for mig ?

Dette spørgsmål kan ikke umiddelbart besvares uden nogen indblik i forbrug, isoleringsgrad, husets byggeåar, antal personer

 

10 Kan en varmepumpe kombineres med et solfangeranlæg ?

Til hver en tid. En varmepumpe kan grundlæggende kombineres med alle varmekilder. Spørgsmålet er bare om det er energimæssigt økonomisk. Vigtigt er, at dette kombineres i overensstemmelse med vores bestemmelser.

 

11 Hvordan fungerer en varmepumpe ?

Varmepumpens opgave er at flytte varmen fra luften/jorden til selve huset. Det sker på følgende måde, at varmen flyttes fra fordamperen til kondensatoren eller fra udedelen til indedelen ved hjælp af en kompressor. Varmen optages i selve fordamperen som er placeret udendøres sammen med kompressoren. Den varme, som fordamperen kan trække ud af udeluften, komprimeres i kompressoren. Derefter pumpes varmen vha. trykforskellen ind til kondensatoren, som er placeret indendøre. Kondensatoren afgiver nu varmen, næsten som en varmeblæser. Varmepumpen indeholder et såkaldt kølemiddel, som fordamper og dette kondenserer ved meget lave temperaturer. Denne egenskab udnyttes i varmepumpen. Når kølemidlet cirkulerer igennem fordamperen, fordampes kølemidlet, og optager varme fra udeluften i den lukkede kreds. Når kølemidlet så fordampes komprimeres varmen ved hjælp af kompressoren, og varme stiger nu til en temperatur på ca. 55 grader. Det varme fordampede kølemiddel pumpes nu ind til kondensatoren. Her bliver kølemidlet afkølet og kondenserer, og samtidig afgives varmen til gulvarmen eller radiatorer samt brugsvandet.

 

12 Fungerer min varmepumpe også når vi har en streng vinter ?

Selv ved minusgrader er der tilstrækkelig med energi. Denne energi fra omgivelserne pumper varmepumpen op på et højere temperaturniveau således det kan anvendes til opvarmning. Vores luft til vand-varmepumper fungerer fungerer ved en udetemperatur på – 20 °C. I Danmark har man typisk en dag om året, hvor temperaturen kommer så langt ned.

 

13 Hvor stort skal et varmepumpeanlæg dimensioneres ?

Bygningens varmebehov og forbruget af varmt vand skal bestemmes samt antal personer i husstanden skal være kendt. Dette danner grundlaget for en dimensionering.

 

14 Har jeg brug for en buffertank i forbindelse med en varmepumpe ?

En buffertank skal grundlæggende integreres således man
Ein Pufferspeicher sollte grundsätzlich eingebunden werden,
um ein Takten der Wärmepumpe in der Übergangszeit zu verhindern.
Bei Luft/Wasser-Wärmepumpen, um die Abtauenergie
bereit zu stellen.

 

15 Hvor stor en cirkulationspumpe skal jeg bruge ?

Cirkulationspumpen afhænger af ydelsen og størrelsen af tryktabet i rørnettet. Der må ikke anvendes automatiske regulerende cirkulationspumper.

 

16 Skal jeg ved udendørsopstilling anvende et frostmiddel til det varme vand ?

Nej. En opfyldning af anlægget med frostmiddel kræves ikke. En overvågning foregår via selve varmepumpen.

 

17 Skal der ved varmepumpen laves et afløb til kondensvand ?

Ja, ved luf til vand-varmepumper, men ikke ved jord til vand-varmepumper.

 

18 Hvilke omkostninger opstår i forbindelse med etableringen af varmekilden ?

En sonde: 375 – 500 kroner pr meter boring
Jordslanger: 150 dkr pr. meter/m2, der kan dog være regionale forskelle.
Brøndboring: 750-850 kroner/meter

 

19 Hvordan forandrer driftomkostningerne sig set i forhold til fremløbstemperaturen ?

1 °C højere fremløbstemperatur medfører ca. 2 % højere driftomkostninger.
Henvisning:
Mest energirigtig er derfor lavtemperatur systemer såsom:
gulv-og vægvarme.

 

20 Kan man ved en luft til vand-varmepumpe anvende luften som varmekilde ?

Nej. Den dertil benyttede luftstrøm for varmepumpen er for stor.

 

21 Hvordan beregner jeg årsudnyttelsesgraden for varmepumpen ?

Der forefindes to mulige beregningsmetoder:
– en DIN 4701/10
– VDI retningslinie 4650

 

22 Hvad er “årsudnyttelsesgrad “?

Årsudnyttelsesgraden er forholdet mellem den tilførte og ydede energi målt over en hel saison. Beregningen foretages efter europæiske normer, hvilket er EN/DIN 4701/10.

 

23 Er varmepumper kun til nybyggeri, eller kan man også anvende dem i forbindelse modernisering af huset ?

En miljøvenlig modernisering i form af en varmepumpe er i næste alle tilfælde mulige. Vores H-serie med en fremløbstemperatur på 65 °C muliggør opvarmning af næste alle varmelegmer.
En maksimal virkningsgrad kan fastlægges ved, at lave en objektanalyse, hvorved denne beregnes.
Hvis det er muligt skal der fastlægges, hvilken fremløbstemperatur der er brug for. Helt optimalt ville være, at kunne fastlægge varmekurven for et helt år for den pågældende varmekilde i huset. Ved flere objekter har man fundet ud af, at 55 °C er mere end nok.
Ved fremløbstemperaturer omkring 65 ° C, er det meget hensigtsmæssigt, at isolere bygningen.