60 39 33 35 geertvvs@gmail.com

Varmepumper

Varmepumper fra AIT (Alpha-InnoTec) – Det naturlige valg, for fremtidens skyld !

Med valget af et nyt varmeanlæg træffer du en afgørelse, der bestemmer hvor stor eller hvor lille varmeregningen skal være de næste årtier. Valget har også afgørende betydning for en positiv eller negativ indflydelse på miljøet.

I de senere år er kravene til et varmeanlæg blevet væsentligt ændrede. Stigende energipriser og den voksende miljøbevidsthed har sat fokus på anlæg der yder en høj driftsøkonomi og miljøvenlighed uden at man derved mister komforten.

Og præcis dette har varmepumper fra AIT.
Ved et varmepumpeanlæg leverer solen 75% eller mere af den nødvendige energi til opvarmning og varmt brugsvand.

Solvarmen lagres direkte i naturen i Luft, Jord og Grundvand.
Den oplagrede varme i naturen står til ubegrænset rådighed. Til os alle!

Se også: www. ait-varmepumper.dk